FAQs Complain Problems

ऐरावती गाउँपालिकाको वडा नँ ५ मा अवस्थित खेल मैदान ।

Read More

प्रसिद्द धार्मिकस्थल विजुलीकोट जहाँ बडा दशैँको नवमीको दिनमा भव्य मेला लाग्ने गर्दछ ।

Read More

ऐरावती गाउँपालिकाको भवन

Read More

"पुरन्ठाँटी स्वास्थ्य चौकी "

Read More

जन प्रतिनिधि

Phone Number

नविल विक्रम शाह

अध्यक्ष 9857833479

कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ

उपाध्यक्ष 9857833561

पदाधिकारी

Phone Number Email

हिमलाल बिश्वकर्मा

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 9857833023 cao@airawatimun.gov.np

ई.अभियान पोख्रेल

सुचना प्रविधि अधिकृत/ सुचना अधिकारी 9841456395 ito.airawatimun@gmail.com / pabhiyan@gmail.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- योजनाको प्रकृति र दूरी अनुसार ३ देखि १५ दिन सम्म
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/इन्जिनियर/प्राविधिक
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) समितिको प्राविधिक सहयोग माग र लागत अनुमानका लागि आधिकारिक निर्णय सहितको पत्र
२) स्वीकृत योजनाहरुको विवरण (नाम, कार्यान्वयन हुने स्थान, स्रोत, विनियोजित बजेट)

सेवा प्रकारः- संघ सस्था
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/ प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) खाता संचालन/बन्दका लागि खाता संचालन गर्ने पदाधिकारीहरुको
नमूना दस्तखत कार्ड
२) समितिको निर्णय
३) निवेदन
४) वडाको सिफारिश

सेवा प्रकारः- संघ सस्था
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशसाकीय अधिकृत/सामाजिक विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन
२) लेखा परीक्षण प्रतिवेदन
३) कर चुक्तासहितको निवेदन

सेवा प्रकारः- संघ सस्था
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/सामाजिक विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००-१०००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन
२) संस्थाको विधान एक प्रति
३) सम्बन्धित वडाको सिफारिश
४) संस्थाका पदाधिकारीहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
५) कार्यसमिति गठन निर्णयको प्रतिलिपी

Pages

जानकारी