FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अध्यक्ष युवा कार्यविधि/विपन्न परिवार ग्यास चुलो वितरण कार्यविधि/लै.स.सा.स. नीति/बालवालिका सम्बन्धि नीति/ स्वास्थ्य तथा सरसफाई नीति/ २०८०/०८१ 12 May 2024 - 11:21am PDF icon स्थानीय राजपत्र 2079.pdf
नेपाल सरकार भू-उपयोग-ऐन-२०७६ ८०/८१ 20 Jul 2023 - 4:20pm PDF icon भू-उपयोग-ऐन-२०७६.pdf
ऐरावती गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 9 Aug 2020 - 4:41pm PDF icon ऐरावती गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७.pdf
ऐरावती गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 9 Aug 2020 - 4:40pm PDF icon ऐरावती गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७७.pdf
ऐरावती गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 9 Aug 2020 - 4:39pm PDF icon ऐरावती गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि..pdf