FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व २०८१/८२ को निति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 25 Jun 2024 - 11:25am PDF icon नीति तथा कार्यक्रम ऐरावती गा.पा. 2081.82.pdf

आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को अन्तिम बजेट तथा कार्यक्रम

८०/८१ 11 Aug 2023 - 4:22pm PDF icon Final BUdget 2080.81.pdf

स्थानीय तहहरुबाट सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य तर्फका सशर्त अनुदान अन्तर्गतका कृयाकलापहरु संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन सम्बन्धमा

८०/८१ 9 Aug 2023 - 10:22am PDF icon स्वास्थ्य तर्फका सशर्त अनुदान अन्तर्गतका कृयाकलापहरु संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन.pdf

आ व २०८०/८१ को निति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 22 Jun 2023 - 4:45pm PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०८०- edited.pdf

ऐरावती गाउँपालिका बार्षिक बजेट २०७९-८०

७९/८० 27 Jul 2022 - 12:00am PDF icon ऐरावती गाउँपालिका बार्षिक बजेट २०७९-८०.pdf

निति तथा कार्यक्रम २०७९.८०

७९/८० 22 Jun 2022 - 12:00am PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०७९.८०.pdf

ऐरावती गाउँपालिका बजेट तथा कार्यक्रम २०७८/०७९

७८-७९ 13 Sep 2021 - 11:05am PDF icon बजेट ऐरावती अनुसूची ७.pdf

आ‍.ब.२०७७।०७८ काे बजेट पुस्तिका

७७/७८ 3 Sep 2020 - 3:50pm PDF icon all in one budget.pdf

आ.व. २०७६/७७ को बजेट पुस्तिका (रातो किताब)

७६/७७ 21 Jan 2020 - 12:29pm PDF icon SuTRA __ संचित कोषबाट बिनियोजन हुने अनुमानको खर्च शिर्षकगत र श्रोतगत बिबरण.pdf

निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई उपस्थिति सम्बन्धमा ।

७४/७५ 22 Jun 2018 - 10:48am

Pages