FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

दोर्ण पाण्डे

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८४७०६५४४७

मंगली कुमारी गुरुङ्ग

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८१४४४३६९९

भिमेश कुमार घर्ति मगर

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८४७८११८६१

बसन्ता जिसी

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८४७९२३५९३

भुपेन्द्र बहादुर आले

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८२२९७८४८६

कृष्णा राउत क्षत्री

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८०५७४४६३९

शंकर बहादुर भण्डारी

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८२२८८६०९८
सिता सापकोटा

सिता सापकोटा

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८०९७८०९३८

अर्जुन कुमार पन्थी

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

arjunpanthi123@gmail.com ९८२२९३४२९१ ९८५७८३३२८०

चन्द्र बहादुर रोका मगर

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८१०८३२४३८

दामु विक

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८०४४७६२०९

चन्द्र बहादुर राना

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८४७९२८१४१

दामु वि.क

प्रवत्ता

९८४७९०१०७५

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?