FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्यालय समय सम्बन्धमा ।

नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशन भए बमोजिम भोली मिति २०८०/०७/१६ (कार्तिक १६) देखी माघ १५ (२०८०/१०/१५) सम्म यस ऐरावती गाउँपालिकाको कार्यालय

ऐरावती गाउँपालिका भित्र नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) उत्खनन् र बिक्री कार्यको ठेक्का बन्दोबस्तीको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी पुन:प्रकाशित सूचना । मिति २०८०/०६/१७

ऐरावती गाउँपालिका भित्र नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) उत्खनन् र बिक्री कार्यको ठेक्का बन्दोबस्तीको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी पुन:प्रकाशित सूचना ।

मिति २०८०/०६/१७

दस्तावेज: 

मेशिनरी उपकरण भाडामा सञ्चालानार्थ दरभाउ पत्र पेश गर्ने सूचना ।

मेशिनरी उपकरण भाडामा सञ्चालानार्थ दरभाउ पत्र पेश गर्ने सूचना ।
थप जानकारीको लागी मोवाईल नं ९८६०७४२८३१ मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

ऐरावती गाउँपालिका भित्र नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) उत्खनन् र बिक्री कार्यको ठेक्का बन्दोबस्तीको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

ऐरावती गाउँपालिका भित्र नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) उत्खनन् र बिक्री कार्यको ठेक्का बन्दोबस्तीको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

मिति २०८०/०६/१०

दस्तावेज: 

आ.व २०८०/८१ मा सूची दर्ता हुने सम्बन्धी सूचना ।

आ.व २०८०/८१ मा सूची दर्ता हुने सम्बन्धी सूचना सम्बन्धीत सबैको जानकारीको लागी ।

Pages

जनगणना २०७८ मा ऐरावती गाउँपालिका