FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ऐरावती गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको २०७९/८० को प्रगति प्रतिबेदन ८०/८१ Friday, September 8, 2023 - 12:41 PDF icon health report 2079.80.pdf
प्रधानमन्त्री रोगजार कार्यक्रम को २०७९/८० को प्रगति प्रतिबेदन ८०/८१ Wednesday, August 23, 2023 - 16:12 PDF icon PMEP ANNURAL progress report2079_80 .pdf
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन ७८-७९ Monday, November 15, 2021 - 14:03 PDF icon वार्षिक समिक्षा २०७७।०७८ को प्रगती प्रतिवेदन.pdf
ऐरावती गाउँपालिकाको विपद्/प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन ७५/७६ Thursday, July 25, 2019 - 11:52 PDF icon ऐरावती गाउँपालिकाको विपद्/प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन
आ.व.०७४/७५ को स्वास्थ्य तर्फको ऐरावती गाउँपालिका स्तरीय बार्षिक प्रगती समीक्षा गोष्ठी ! ७५/७६ Thursday, November 15, 2018 - 13:44