FAQs Complain Problems

वडा सचिव तथा प्राविधिकहरुको मोवाइल नम्वर

 

          वडा सचिवहरुको सम्पर्क विवरण

सि.नं. नामथर पद सम्पर्क नं.
शित्तल सुवेदी  १ नं. वडा सचिव ९८६६१४२५३६
कृष्ण जि.सी. २ नं. वडा सचिव ९८४४९७०८३०
शोभाराम उपाध्याय ३ नं. वडा सचिव ९८६९४७२२९४
वल बहादुर रोका मगर ४ नं. वडा सचिव ९८२२४०५६७६
प्रवेश चन्द्र ५ नं. वडा सचिव ९८०९७६१४०८
प्रकास वि क ६ नं. वडा सचिव ९८४९७००९३

          प्राविधिकहरुको सम्पर्क विवरण

सि.नं. नामथर पद वडा सम्पर्क नं.
देविराम आचार्य असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर ९८६९४७२२९४, ९८०९५३०२५०
लिलामणि सुनार असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर ९८४७९७२९०९, ९८०९५९४६७७
वल बहादुर रोका मगर असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर ९८२२४०५६७६, 
शोभाराम उपाध्याय असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर ९८६८२८३७७३
उमाराम आचार्य असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर ९८४७९३०६००

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?