FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
अर्जुन सेन ओली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन orzohncena@gmail.com ९८५७८३३०२३
मदन बहादुर जि.सी. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत madanbahadurgc@yahoo.com 9857833023
मणिराम खराल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५८०६४३५८
भुप बहादुर के.सी भुप बहादुर के.सी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत bhupkcdang@gmail.com 9848183476
भुप बहादुर के.सी. लेखा अधिकृत लेखा/प्रशासन bhupkcdang@gmail.com ९८४८१८३४७६
धर्म रावल लेखापाल लेखा rawalrukum21@gmail.com ९८५७८३३५६६
बाल चन्द्र गुरुङ सुचना प्रविधि अधिकृत/ सुचना अधिकारी प्रशासन ito.airawatimun@gmail.com ९८०९५४३६८५
विष्णु गौतम ना.सु प्रशासन gautambishnu941@gmail.com 9864734119
विनोद भुषाल अधिकृत छैठौं प्रशासन ९८४९२३२३०६
माया गैरे इन्जिनियर gairemaya71@gmail.com ९८५१२०१८०२
सूचना अधिकारी कुल बहादुर पाण्डे खरदार ९८४७८३८३०० ९८१२८८४६४३
नविन ज्ञवाली एम.आई.एस.अपरेटर gyawalinavin37@gmail.com ९८४३०४२९७८
प्रकाश घर्ति मगर खरदार ४ नं वडा सचिव airawatifour@gmail.com ९८६८६४०१२० 9808320421
सावित्रा जि.सि खरदार ३ न वडा सचिव ९८६८६१४८९४
बसन्ता के सी अ. न. मी. श्वास्थ्य 9857833551
सागर पौडेल सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा sagar147754@gmail.com 9843147754
विष्णु पौडेल सव इन्जिनियर प्राविधिक
मुन बहादुर वि.क. सव ओभरसियर प्राविधिक शाखा moon06327@gmail.com 9843422603
महेन्द्र राउत वास सहजकर्ता ९८४७८६६९८६
बस्नता सुनार कार्यालय सहयोगी
मनिषा बस्याल अ. न. मी. ९८४३२८८९९४
मोहन पाण्डे अ. हे. ब. mohanpanpandey 317@gmail.com ९८४७१०७६५८

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?