FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
अर्जुन सेन ओली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन orzohncena@gmail.com ९८५७८३३०२३
मणिराम खराल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५८०६४३५८
मदन बहादुर जि.सी. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत madanbahadurgc@yahoo.com 9857833023
भुप बहादुर के.सी भुप बहादुर के.सी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत bhupkcdang@gmail.com 9848183476
धर्म रावल लेखापाल लेखा rawalrukum21@gmail.com ९८५७८३३५६६
बाल चन्द्र गुरुङ सुचना प्रविधि अधिकृत/ सुचना अधिकारी प्रशासन ito.airawatimun@gmail.com ९८०९५४३६८५
विष्णु गौतम ना.सु प्रशासन gautambishnu941@gmail.com 9864734119
सूचना अधिकारी कुल बहादुर पाण्डे खरदार ९८४७८३८३०० ९८१२८८४६४३
महेन्द्र राउत वास सहजकर्ता ९८४७८६६९८६
बस्नता सुनार कार्यालय सहयोगी

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?