FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचना माग गर्ने निबेदनको ढाँचा ८०/८१ 22 Feb 2023 - 12:00am PDF icon सूचना माग गर्ने निबेदनको ढाँचा.pdf
WASH-दस्तखत फारम ७६/७७ 5 Dec 2019 - 3:14pm PDF icon दस्तखत फारम.pdf
सुचना मागको लागि निवेदनको ढाँचा ७६/७७ 28 Nov 2019 - 10:41am PDF icon Application_to_Information_Officer.pdf
सुत्केरी तथा शिशु हेरचाह खर्च पाउँ फारम । ७६/७७ 25 Aug 2019 - 10:46am PDF icon sutkeri_tatha_sisu_herchahar-sanchaya-kosh.pdf
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम ७५/७६ 22 Jul 2019 - 3:54pm उपलब्ध छैन
परिवारको दैनिक भ्रमण भत्ता सम्बन्धी अभिलेख ७५/७६ 10 Jun 2019 - 12:26pm PDF icon पारिवारिक-दैभ्रभ-१८९-फाराम.pdf
सेवा करार अ.न.मी. , अ.हे.व. र का.स. को लागि फारम । ७५/७६ 18 Apr 2019 - 10:32am PDF icon आवेदन फारम.pdf
बेरोजगार ब्यक्तिले दिने निवेदन फारम (संशोधित अनुसुची-१ फारम) । ७५/७६ 17 Mar 2019 - 12:33pm PDF icon ammended_anusuchi.pdf
निजामती कर्मचारीको बैयक्तिक विवरण फारम (सिटरोल)- स्वास्ठ्य तर्फ ७५/७६ 13 Sep 2018 - 11:09am PDF icon सिटरोल_अनुसूची_१०.pdf
निजामती कर्मचारीको बैयक्तिक विवरण फारम (सिटरोल) ७५/७६ 13 Sep 2018 - 11:01am PDF icon srform (1).pdf

Pages

जनगणना २०७८ मा ऐरावती गाउँपालिका