FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
हिमलाल बिश्वकर्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन cao@airawatimun.gov.np 9857833023
बालगोपाल श्रेष्ठ श्वास्थ्य शाखा प्रमुख स्वास्थ्य शाखा bgshrestha13@gmail.com 9857833265
विनोद कुमार त्रिपाठी रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम tripathi.binod1@gmail.com 9857052782
ई.अभियान पोख्रेल सुचना प्रविधि अधिकृत/ सुचना अधिकारी IT / सूचना तथा प्रविधि ito.airawatimun@gmail.com / pabhiyan@gmail.com 9841456395
ई. सन्तोष नेपाली इन्जिनियर प्राविधिक santoshnepali240@gmail.com 9860742831
प्रदिप ज्ञवाली कृषि अधिकृत कृषि pradip.airawati@gmail.com 9843580921
कुल बहादुर थापा श्रोत ब्यक्ति शिक्षा शाखा
राम बहादुर बस्नेत लेखा सहायक पाचौं लेखा rbsmile2016@gmail.com ९८५११२७८१६
हरी प्रसाद गौतम आन्तरिक लेखा परिक्षक आन्तरीक लेखा परिक्षण aalepa.airawatirm@gmail.com 9869183864
लिलाबिटा के.सी. सहायक पाचौँ प्रशासन(जिन्सी) kclila667@gmail.com ९८६८६२१७१९
गिता ज्ञवाली सहायक पाचौँ प्रशासन gyawali.gitas55@gmail.com 9849530531
यम प्रसाद पाण्डे शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख शिक्षा pandeyyam56@gmail.com 9847903650
शेर सिहँ थापा मगर सि.अ.हे.व स्वास्थ्य शाखा health.airawati@gmail.com 9866971226
प्रजापति ज्ञवाली सव इन्जिनियर प्राविधिक pgyawali.arm@gmail.com ९८५१०६६८५०
श्रीधर भट्टराई कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन shreedharbhattarai84@gmail.com ९८४७९०१०७५
सित्तल सुवेदी सहायक पाचौँ १ नं. वडा सचिव airawatione@gmail.com ९८६६१४२५३६
कृष्ण जि.सी. सहायक पाचौँ २ नं. वडा सचिव airawatitwo@gmail.com ९८४४९७०८३०
सागर शर्मा (रिजाल) एम.आई.एस.अपरेटर पञ्जिकरण शाखा rijalsagar73@gmail.com 9841039048
मधु सुदन थापा सव इन्जिनियर प्रधानमन्त्री रोजगार शाखा thapasudan1991@gmail.com 9847280320
माधवा जि.सी. रोजगार सहायक प्रधानमन्त्री रोजगार शाखा
काशिनाथ पौडेल सव ओभरसियर प्राविधिक pdlpyuthani@gmail.com 9857833599
सोम कुमारी दाहाल सहायक महिला विकाश निरिक्षक महिला तथा बालबिकाश 9843367339
जानकी पनेरु सव ओभरसियर प्राविधिक panerudeepa2@gmail.com 9748879256
धना रोका मगर उद्यम विकाश सहजकर्ता लघु उद्यम magaryam891@gmail.com 9810994739
Bishal Bhatta amin बिशाल भट्ट अमिन प्राविधिक bishalbhatta558@gmail.com 9849716016
हेमन्त श्रेष्ठ उद्यम विकाश सहजकर्ता लघु उद्यम hemantshrestha091@gmail.com 9841792091
अस्मिता विश्वकर्मा फिल्ड सहायक (पञ्जिकरण विभाग) पञ्जिकरण asmitabishwakarma241@gmail.com 9748717653
सनत शाही साहायक स्तर तृतीय पोषण royalsanat.shahi@gmail.com 9860689297
प्रकाश वि.क सहायक स्तर तृतीय ६ नं वडा सचिव pbk7504@gmail.com ९८४४९७००९३
उमाराम आचार्य सव ओभरसियर दर्ता चलानी शाखा
लिलामणी सुनार सव ओभरसियर ३ नं वडा सचिव
सरोज घर्ति कृषि शाखा प्रमुख/ ना.प्रा.स प्राविधिक(कृषि शाखा) ghartisaroj2@gmail.com ९८४०६५६२१७
चन्द्र जि.सि. पशु शाखा प्रमुख / ना.प्र.स्वा.प्रा. प्राविधिक(पशु शाखा) ९८१०९५०९५०
सरिता शाह कार्यालय सहयोगी प्रशासन 9866964176
किरण राना मगर सवारी चालक प्रशासन
राजु खड्का कार्यालय सहयोगी प्रशासन ९८६६१९९२०६
कमल राज नेपाली कार्यालय सहयोगी प्रशासन 9822830980
पवित्रा राउत कार्यालय सहयोगी प्रशासन 9866927704
अस्मिता राउत कार्यालय सहयोगी प्रशासन ९८२२८६७६२८