FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
हिरालाल भण्डारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत hiralalbhandari2072@gmail.com ९८५७८३३०२३
apil bhandari अपिल भण्डारी सुचना प्रविधि अधिकृत/ सुचना अधिकारी apilbhandari321@gmail.com ९८४३६५२७५३
बालगोपाल श्रेष्ठ श्वास्थ्य शाखा प्रमुख 9857833256
विनोद कुमार त्रिपाठी विनोद कुमार त्रिपाठी रोजगार संयोजक ९८५७०५२७८२
ई. सन्तोष नेपाली इन्जिनियर प्राविधिक santoshnepali240@gmail.com 9860742831
राम बहादुर बस्नेत लेखा सहायक पाचौं लेखा ९८५११२७८१६
हरी गौतम अन्तरिक लेखा परिक्षक प्रशासन 9869183864
लिलाबिटा के.सी. सहायक पाचौँ प्रशासन(जिन्सी) kclila667@gmail.com ९८६८६२१७१९
गिता ज्ञवाली सहायक पाचौँ प्रशासन
यम प्रसाद पाण्डे सहायक पाचौँ शिक्षा 9847903650
प्रजापति ज्ञवाली सव इन्जिनियर प्राविधिक pgyawali.uems@gmail.com ९८५१०६६८५०
श्रीधर पाेख्रेल सव इन्जिनियर प्रधानमन्त्री राेजगार सेवा केन्द्र sdpokhrel419 @gmail.com 9860343618
Shreedhar Bhattarai श्रीधर भट्टराई कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन shreedharbhattarai84@gmail.com ९८४७९०१०७५
सागर शर्मा (रिजाल) एम.आई.एस.अपरेटर सू प्र शा rijalsagar73@gmail.com 9841039048
सित्तल सुवेदी सहायक पाचौँ १ नं. वडा सचिव airawatione@gmail.com ९८६६१४२५३६
कृष्ण जि.सी. सहायक पाचौँ २ नं. वडा सचिव airawatitwo@gmail.com ९८४४९७०८३०
प्रवेश चन्द खरदार ५ नं वडा सचिव ९८४४९८१४०८ ९८०९७६१४०८
प्रकाश वि.क सहायक स्तर तृतीय ६ नं वडा सचिव pbk7504@gmail.com ९८४४९७००९३
काशिनाथ पौडेल सव ओभरसियर प्राविधिक 9857833599
Bishal Bhatta amin बिशाल भट्ट अमिन प्राविधिक bishalbhatta558@gmail.com 9849716016
रुद्र प्रसाद पोख्रेल फिल्ड सहायक (पञ्जिकरण विभाग) rudrapokhrel5885@gmail.com ९८६९२७५१५०
हेमन्ता गुरुङ फिल्ड सहायक (पञ्जिकरण विभाग) पन्जिकरण 9867449248
sanat shahi सनत शाही साहायक स्तर तृतीय पोषण royalsanat.shahi@gmail.com 9860689297
सरोज घर्ति ना.प्रा.स. प्राविधिक ९८४०६५६२१७
चन्द्र जि.सि. ना.प्र.स्वा.प्रा. प्राविधिक ९८१०९५०९५०
राजु खड्का कार्यालय सहयोगी ९८६६१९९२०६
अस्मिता राउत कार्यालय सहयोगी ९८२२८६७६२८

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?