FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ऐरावती गाउँपालिका भवन निर्माण ई विड सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 13 Nov 2020 - 10:24am

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी ठेक्का रद्द गरिएको बारे ।

७६/७७ 8 Jul 2020 - 3:38pm

बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता सम्बन्धमा ।

७६/७७ 29 Jun 2020 - 1:02pm

स्यानीटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सुचना ।

७६/७७ 22 Jun 2020 - 12:04pm

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी आशयको सुचना ।

७६/७७ 21 Jun 2020 - 12:25pm

बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता सम्बन्धमा ।

७६/७७ 7 Jun 2020 - 11:55am

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धमा ।

७६/७७ 28 May 2020 - 10:14am

शिलबन्दी कोटेशन आव्हान गरिएको सुचना ।

७६/७७ 20 May 2020 - 2:54pm

बोलपत्र पुनः म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 14 May 2020 - 10:18am

बोलपत्र पुनः म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 14 May 2020 - 10:17am

Pages

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?