FAQs Complain Problems

गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सम्पर्क विवरण

 

गाउँपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण ।

सि.नं. नामथर पद ठेगाना मोवाईल नं.
हिरालाल भण्डारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुल्सीपुर उप-महानगरपालिका , दाङ्ग ९८५७८३३०२३
भुप बहादुर के.सी लेखा अधिकृत घोराही उप-महानगरपालिका,दाङ्ग ९८४८१८३४७६
  शिक्षा अधिकृत छैठौ)    
अपिल भण्डारी सुचना प्रविधि अधिकृत प्युठान नगरपालिका , प्युठान ९८४३६५२७५३
 विनोद भुषाल अधिकृत छैठौं बर्दिया ९८४९२३२३०६
माया गैरे ईन्जिनियर बुटवल ९८५१२०१८०२
विनोद त्रिपाठी प्रधानमन्त्री रोजगार सहजकर्ता कपिलवस्तु नगरपालिका ९८५७०५२७८२
कासिनाथ पौडेल खा.पा.स.टे. मल्लरानी गाउँपालिका ९८५७८३३५९९
यमलाल पाण्डे प्राविधिक सहायक सरुमारानी गाउँपालिका, प्यूठान ९८४७९०३६५०
१० राम बहादुर बस्नेत लेखा सहायक भुमिकास्थान नगरपालिका ९८५११२७८१६
११ हरि गौतम आ.ले.प. प्युठान नगरपालिका , प्युठान ९८६९१८३८६४
१२ राममाया गुरुङ सि.अ.न.मि. निरिक्षेक मल्लरानी गाउँपालिका, प्यूठान ९८४७९०१६०७
१३ लिलाविटा के.सी  सहायक पाचौं ऐरावती गाउँपालिका प्यूठान ९८६८६२१७१९
१४ चन्द्र जि.सी ना.प्र.स्वा.प्रा ऐरावती गाउँपालिका, प्यूठान ९८१०९५०९५०
१५ सरोज घर्ती ना.प्रा.स. मल्लरानी गाउँपालिका, प्यूठान ९८४०६५६२१७
१६ प्रजापती ज्ञवाली सव. ईन्जिनियर ऐरावती गाउँपालिका, प्यूठान ९८५१०६६८५०
१७ मुम बहादुर विक असिस्टेन्ट सव-ईन्जिनियर जुम्ला ९८४३४२२६०३
१८ श्रीधर भट्टराई कम्प्युटर अपरेटर झिम्रुक गाउँपालिका, प्यूठान ९८४७९०१०७५
१९ प्रकाश वि.क साहायक स्तर तृतीय सरुमारानी गाउँपालिका-३, प्यूठान ९८४४९७००९३
२० राजु खड्का का.स. मदाने गाउँपालिका, गुल्मी ९८६६१९९२०६
२१ बसन्ता सुनार का.स. ऐरावती गाउँपालिका, प्यूठान ९८२२८३४१२६
२२ अस्मिता राउत का.स. ऐरावती गाउँपालिका-२ ९८२२८६७६२८
२३ नविन ज्ञवाली MIS Operator ऐरावती गाउँपालिका-२, प्यूठान ९८४३०४२९७८
२४ हिमन्ता गुरुङ Field Assistant ऐरावति गाउँपालिका-६, प्यूठान ९८६७४४९२४८
२५ रुद्र प्रसाद पोख्रेल Field Assistant ऐरावती गाउँपालिका-१, प्यूठान ९८६९२७५१५०
         

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?