FAQs Complain Problems

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?

शिक्षकहरुलाई तालिमको व्यवस्था
23% (19 votes)
विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन
42% (35 votes)
अभिभावकहरुको सचेतना अभिवृद्धि
22% (18 votes)
सुधार गर्न कठिन छ
13% (11 votes)
Total votes: 83

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?