FAQs Complain Problems

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?

शिक्षकहरुलाई तालिमको व्यवस्था
21% (62 votes)
विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन
45% (133 votes)
अभिभावकहरुको सचेतना अभिवृद्धि
19% (56 votes)
सुधार गर्न कठिन छ
14% (42 votes)
Total votes: 293

जनगणना २०७८ मा ऐरावती गाउँपालिका