FAQs Complain Problems

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?

शिक्षकहरुलाई तालिमको व्यवस्था
21% (43 votes)
विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन
46% (95 votes)
अभिभावकहरुको सचेतना अभिवृद्धि
19% (40 votes)
सुधार गर्न कठिन छ
14% (29 votes)
Total votes: 207

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?