FAQs Complain Problems

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?

शिक्षकहरुलाई तालिमको व्यवस्था
21% (56 votes)
विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन
45% (120 votes)
अभिभावकहरुको सचेतना अभिवृद्धि
19% (52 votes)
सुधार गर्न कठिन छ
15% (39 votes)
Total votes: 267

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?