FAQs Complain Problems

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?

शिक्षकहरुलाई तालिमको व्यवस्था
20% (22 votes)
विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन
46% (52 votes)
अभिभावकहरुको सचेतना अभिवृद्धि
23% (26 votes)
सुधार गर्न कठिन छ
11% (12 votes)
Total votes: 112

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?