FAQs Complain Problems

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?

शिक्षकहरुलाई तालिमको व्यवस्था
20% (25 votes)
विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन
47% (60 votes)
अभिभावकहरुको सचेतना अभिवृद्धि
22% (28 votes)
सुधार गर्न कठिन छ
11% (14 votes)
Total votes: 127

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?