FAQs Complain Problems

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?

शिक्षकहरुलाई तालिमको व्यवस्था
20% (31 votes)
विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन
46% (72 votes)
अभिभावकहरुको सचेतना अभिवृद्धि
21% (33 votes)
सुधार गर्न कठिन छ
13% (20 votes)
Total votes: 156

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?