FAQs Complain Problems

साना किसान तथा युवा उद्धमशीलता विकास परियोजना अन्तर्गत युवा लक्षित कार्यक्रमको सूचना ।

मल्लरानी ग्रामीण विकाश सरोकार केन्द्र द्वारा, कृषि तथा पशु विकासमा आधारीत साना किसान तथा युवा उद्धमशीलता विकास परियोजना अन्तर्गत युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि आवेदन माग गरिएको सम्बन्धी सूचना सम्बन्धीत सबैको जानकारीको लागि ।
थप जानकारीको लागी सूचनामा उल्लेख गरिएको मोवाईल नम्बरहरुमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जनगणना २०७८ मा ऐरावती गाउँपालिका