FAQs Complain Problems

आ.व. २०७९-२०८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कन (LISA)को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा।

आ.व. २०७९-२०८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कन (LISA)को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष:

जनगणना २०७८ मा ऐरावती गाउँपालिका