FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

याेजना

ऐरावती गाउपालिका वडा नं ६ अन्तर्गत  उदिक र आपखोलामा ऐरावती गाउँपालिकाको समन्वयमा पश्चिम नेपाल ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना दोस्रो चरण अन्तर्गत सञ्चालित उदिक खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना तथा आपखोला खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको पहिलो अनुगमन तथा सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रममा पश्चिम नेपाल ग्राम

Pages

जनगणना २०७८ मा ऐरावती गाउँपालिका