FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राहिहरुले आफ्नो परिचयपत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
थप जानकारीको लागी ९८४१०३९०४८ मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: