FAQs Complain Problems

भिडियो डकुमेन्ट्री "जुना" प्रदर्शन गराईने कार्यक्रम तपसिल बमोजिम रहेको सूचना

लैङ्गिक हिंसा,बालबिबाह,बहुविवाह,अनमेल विवाह,बलात्कार लगायत विभिन्न कुरिती तथा अपराधको न्यूनीकरणको लागि जनचेतना बढाउने उद्देश्यका साथ यस ऐरावती गाउँपालिकामा गठिन गरिएको यूवा परिषदको समन्वयमा भिडियो डकुमेन्ट्री "जुना" प्रदर्शन गराईने कार्यक्रम तपसिल बमोजिम रहेको सूचना

आर्थिक वर्ष: