FAQs Complain Problems

बैंक खाता खोल्ने/बन्द गर्नेुपर्ने कगजागहरु के के हुन् ?

बैंक खाता खोल्ने/बन्द गर्नेुपर्ने कगजागहरु निम्न छन्ः

१) खाता संचालन/बन्दका लागि खाता संचालन गर्ने पदाधिकारीहरुको नमूना दस्तखत कार्ड

२) समितिको निर्णय

३) निवेदन

४) वडाको सिफारिश

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?