FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधि ज्युहरुको सम्पर्क विवरण

सि.नं.       नामथर                                                        पद                                                       ठेगाना                                   मोवाईल नं.                        
नविल विक्रम शाह अध्यक्ष ऐरावती-५        ९८५७८३३४७९
कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ उपाध्यक्ष ऐरावती-२ ९८५७८३३५६१
         

 

जनगणना २०७८ मा ऐरावती गाउँपालिका