FAQs Complain Problems

चालु आ.व २०८०/८१ को पहिलो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

चालु आ.व २०८०/८१ को पहिलो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना सम्बन्धीत सबैको जानकारीको लागी ।
सबै सरोकारवालाहरुलाई उपस्थितीको लागि यसै सूचना मार्फत अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष:

जनगणना २०७८ मा ऐरावती गाउँपालिका