FAQs Complain Problems

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम

का.स.मू. फाराम

रा.प. विशिष्ट श्रेणीका लागि

Sample File

PDF File

Word File

रा.प. प्रथम श्रेणीका लागि

Sample File

PDF File

Word File

रा.प.द्धितिय श्रेणीका लागि

Sample File

PDF File

Word File

रा.प.तृतीय श्रेणीका लागि

Sample File

PDF File

Word File

रा.प.अनंकित र श्रेणी विहिनका लागि

Sample File

PDF File

 Word File

आर्थिक वर्ष: