FAQs Complain Problems

ग्यालरी

मिति २०७५।०१।२४

ऐरावती गाउँपालिका द्वारा सञ्चालित १ दिने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा

सहभागि प्युठान जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख केशव राज आचायर्, उप–प्रमुख पदम थापा तथा

प्युठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. कृष्ण वहादुर घिमिरे र प्युठान प्रहरी प्रमुख राजेन्द्र पोख्रेल ।

मिति: 8 May 2018 - 12:58pm
जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा  सहभागि प्युठान जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख केशव राज आचायर्, उप–प्रमुख पदम थापा तथा  प्युठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. कृष्ण वहादुर घिमिरे र प्युठान प्रहरी प्रमुख राजेन्द्र पोख्रेल ।,  जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागि प्युठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. कृष्ण वहादुर घिमिरे तथा प्युठान प्रहरी प्रमुख राजेन्द्र पोख्रेल ।,  जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागि प्युठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. कृष्ण वहादुर घिमिरे ।

Pages