FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बाेलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना ।

७६/७७ 3 Jan 2020 - 9:04am

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी ।

७६/७७ 23 Oct 2019 - 1:29pm PDF icon notice bolpatra.pdf, PDF icon amendment.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धमा ।

७६/७७ 8 Sep 2019 - 9:56am

पुन-बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना ।

७५/७६ 18 Jun 2019 - 10:52am

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा।( स्कुल गेट कम्पाण्ड, जस्ता पाता, झिम्रुक विजुली लिफ्ट )

७५/७६ 17 May 2019 - 2:41pm

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा (गाउँपालिका भवन, कर्भड हल र सभाहल ) ।

७५/७६ 5 May 2019 - 1:06pm

4WD Double Cab Pickup खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना ।

७५/७६ 23 Dec 2018 - 2:30pm

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना ।

७५/७६ 2 Dec 2018 - 1:22pm

नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी वालुवा उत्खनन संकलन र घाटगद्दी तथा विक्रि सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सुचना ।

७५/७६ 10 Oct 2018 - 10:28am

दरभाउपत्र (कोटेशन) माग सम्वन्धमा ।

७४/७५ 10 May 2018 - 11:40am

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।