FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धमा ।

७६/७७ 28 May 2020 - 10:14am

शिलबन्दी कोटेशन आव्हान गरिएको सुचना ।

७६/७७ 20 May 2020 - 2:54pm

बोलपत्र पुनः म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 14 May 2020 - 10:18am

बोलपत्र पुनः म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 14 May 2020 - 10:17am

बोलपत्रको पुन म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 20 Apr 2020 - 3:58pm

E-bid मार्फत गरिएको बोलपत्र म्याद थप सम्बन्धमा ।

७६/७७ 15 Apr 2020 - 5:46pm

ठेक्काको म्याद थप सम्बन्धमा ।

७६/७७ 9 Apr 2020 - 9:25am

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना ।

७६/७७ 24 Mar 2020 - 1:57pm PDF icon ten.....pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना (२ गते प्रभाव पत्रिकामा प्रकाशित) ।

७६/७७ 17 Mar 2020 - 10:12am

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना ।

७६/७७ 17 Feb 2020 - 7:25pm PDF icon tender.pdf

Pages

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?