FAQs Complain Problems

कर तथा शुल्कहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व.२०८०-०८१ को लागि स्वीकृत प्यूठान जिल्लाको जिल्ला दररेट। ८०/८१ 20 Jul 2023 - 4:15pm PDF icon आ.व._२०८०_०८१_को_लागि_स्वीकृत_भएको_प्यूठान_जिल्लाको_दररेट_।.pdf
जिल्ला दररेट ०७५/०७६ ७५/७६ 8 Oct 2018 - 11:32am PDF icon jilla dar rate 207576.pdf
ऐरावती गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन-२०७५ ७५/७६ 27 Aug 2018 - 4:54pm PDF icon कर शुल्क.pdf
घर जग्गा, भुमि र घर बहाल कर । ७५/७६ 6 Jun 2018 - 1:04pm PDF icon घर जग्गा,भुमी, घर जग्गा बहाल कर.pdf
व्यवसाय शुल्क । ७५/७६ 6 Jun 2018 - 1:02pm PDF icon व्यवसाय दर्ता शुल्क.pdf
जडिबुटी,कवाडी,जीवजन्तु तथा विज्ञापन कर । ७५/७६ 6 Jun 2018 - 1:00pm PDF icon जडिबुटी,कवाडी,जीवजन्तु तथा विज्ञापन कर.pdf
मनोरन्जन कर, बहाल बिरौटी कर, पार्किङ शुल्क, ट्रेकिङ शुल्क । ७५/७६ 6 Jun 2018 - 12:57pm PDF icon मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय, बहाल,पार्किङ तथा ट्रेकिङ शुल्क.pdf
सेवा शुल्क दस्तुर । ७५/७६ 6 Jun 2018 - 12:54pm PDF icon सिफारिस र प्रमाणित शुल्क.pdf
पर्यटन शल्क, फाहोरमैला व्यवस्थापन शुल्क, नक्सा पास दस्तुर, तथा सहक अवरोध जरिवाना । ७५/७६ 6 Jun 2018 - 12:49pm PDF icon पर्यटन,फोहोरमैला व्यवस्थापन,नक्सा पास र सडक अवरोध जरिवाना तथा शुल्क.pdf

जनगणना २०७८ मा ऐरावती गाउँपालिका