FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व २०८०/८१ को सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत प्रथम किस्ता पाउने लाभग्राहीहरुको वडागत विवरण ८०/८१ Thursday, December 7, 2023 - 13:17 PDF icon ward 2.pdf, PDF icon ward 3.pdf, PDF icon ward 4.pdf, PDF icon ward 5.pdf, PDF icon ward 6.pdf, PDF icon ward no 1.pdf
२०७९/८० को सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत चौथो किस्ता पाउने लाभग्राहीहरुको वडागत विवरण ७९/८० Sunday, July 16, 2023 - 22:18 PDF icon वडा नं १ चौथो किस्ता २०७९-८०.pdf, PDF icon वडा नं २ चौथो किस्ता २०७९-८०.pdf, PDF icon वडा नं ३ चौथो किस्ता २०७९-८०.pdf, PDF icon वडा नं ४ चौथो किस्ता २०७९-८०.pdf, PDF icon वडा नं ५ चौथो किस्ता २०७९-८०.pdf, PDF icon वडा नं ६ चौथो किस्ता २०७९-८०.pdf
२०७६ सालको पहिलो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण । ७६/७७ Sunday, April 19, 2020 - 14:52
आ.व. २०७६/०७७ को प्रथम चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको विवरण ७६/७७ Thursday, November 28, 2019 - 11:32
आ.व २०७५/७६ को बार्षिक भत्ता वितरण विवरण । ७५/७६ Monday, July 22, 2019 - 16:11 PDF icon आ.व २०७५/७६ को बार्षिक भत्ता वितरण विवरण ।