FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

नविल विक्रम शाह

अध्यक्ष

nabilvikramshah28@gmail.com 9857833479

बुद्ध बहादुर बस्नेत

उपाध्यक्ष

buddhabasnet2060@gmail.com 9851122654

केशव राज आचार्य

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८६६८१७८४०

मंगली कुमारी गुरुङ्ग

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८१४४४३६९९

हुम बहादुर रास्कोटी

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८०६२२५७१६

बसन्ता जिसी

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८४७९२३५९३

भुपेन्द्र बहादुर आले

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८२२९७८४८६

कृष्णा राउत क्षत्री

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८०५७४४६३९

शंकर बहादुर भण्डारी

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८२२८८६०९८
सिता सापकोटा

सिता सापकोटा

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८०९७८०९३८

अर्जुन कुमार पन्थी

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

arjunpanthi123@gmail.com ९८२२९३४२९१ ९८५७८३३२८०

चन्द्र बहादुर रोका मगर

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८१०८३२४३८

दामु विक

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८०४४७६२०९

चन्द्र बहादुर राना

गाउँ कार्यपालिका सदस्य

९८४७९२८१४१

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।