FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
भुप बहादुर के.सी भुप बहादुर के.सी लेखा अधिकृत 9848183476
बाल चन्द्र गुरुङ सूचना प्रविधि अधिकृत प्रशासन ito.airawatimun@gmail.com ९८४९२०७८९३ / ९८०९५४३६८५
विनोद कुमार त्रिपाठी विनोद कुमार त्रिपाठी रोजगार संयोजक ९८५७०५२७८२
विनोद भुषाल अधिकृत छैठौं प्रशासन ९८४९२३२३०६
माया गैरे इन्जिनियर gairemaya71@gmail.com ९८५१२०१८०२
श्रीधर भट्टराई वास अधिकृत ९८४७९०१०७५
राम बहादुर बस्नेत लेखा सहायक पाचौं लेखा ९८५११२७८१६
लिलाबिटा के.सी. ना.सु प्रशासन ९८६८६२१७१९
प्रजापति ज्ञवाली सव इन्जिनियर प्राविधिक ९८५१०६६८५०
नविन ज्ञवाली एम.आई.एस.अपरेटर ९८४३०४२९७८
सित्तल सुवेदी (१ नं. वडा सचिव) ना.सु ९८६६१४२५३६
कृष्ण जि.सी. (२ नं. वडा सचिव) ना.सु ९८४४९७०८३०
विष्णु पौडेल सव इन्जिनियर प्राविधिक
प्रवेश चन्द खरिदार ९८४४९८१४०८ ९८०९७६१४०८
प्रकाश घर्ति मगर खरिदार ९८६८६४०१२०
सावित्रा जि.सि (के.सी.) खरिदार ९८६८६१४८९४
प्रकाश वि.क सहायक स्तर तृतीय pbk7504@gmail.com ९८४४९७००९३
सरोज घर्ति ना.प्रा.स. प्राविधिक ९८४०६५६२१७
चन्द्र जि.सि. ना.प्र.स्वा.प्रा. प्राविधिक ९८१०९५०९५०
महेन्द्र राउत वास सहजकर्ता ९८४७८६६९८६
रुद्र प्रसाद पोख्रेल फिल्ड सहायक (पञ्जिकरण विभाग) rudrapokhrel5885@gmail.com ९८६९२७५१५०
राजु खड्का कार्यालय सहयोगी ९८६६१९९२०६
बस्नता सुनार कार्यालय सहयोगी

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।