FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
मणिराम खराल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५८०६४३५८
भुप बहादुर के.सी भुप बहादुर के.सी लेखा अधिकृत 9848183476
बाल चन्द्र गुरुङ सुचना प्रविधि अधिकृत/ सुचना अधिकारी प्रशासन balchandra230@gmail.com/ ito.airawatimun@gmail.com ९८४९२०७८९३ / ९८०९५४३६८५
विनोद कुमार त्रिपाठी विनोद कुमार त्रिपाठी रोजगार संयोजक ९८५७०५२७८२
लिलाबिटा के.सी. ना.सु प्रशासन ९८६८६२१७१९
प्रकाश वि.क सहायक स्तर तृतीय pbk7504@gmail.com ९८४४९७००९३
राम बहादुर बस्नेत लेखा सहायक पाचौं लेखा ९८५११२७८१६
प्रजापति ज्ञवाली सव इन्जिनियर प्राविधिक ९८५१०६६८५०
रुद्र प्रसाद पोख्रेल फिल्ड सहायक rudrapokhrel5885@gmail.com ९८६९२७५१५०
बस्नता सुनार कार्यलय सहयोगी

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।