FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
अर्जुन सेन ओली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन orzohncena@gmail.com ९८५७८३३०२३
भुप बहादुर के.सी भुप बहादुर के.सी लेखा अधिकृत 9848183476
बाल चन्द्र गुरुङ सूचना प्रविधि अधिकृत प्रशासन balchandra230@gmail.com/ ito.airawatimun@gmail.com 9849207893
विनोद कुमार त्रिपाठी विनोद कुमार त्रिपाठी रोजगार संयोजक ९८५७०५२७८२
प्रजापति ज्ञवाली सव इन्जिनियर ९८५१०६६८५०
प्रकाश वि.क सहायक स्तर तृतीय pbk7504@gmail.com ९८४४९७००९३
दामु वि.क प्रवत्ता ९८४७९२९९९१
बस्नता सुनार कार्यलय सहयोगी

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।