FAQs Complain Problems

वडा सचिव तथा प्राविधिकहरुको मोवाइल नम्वर

 

          वडा सचिवहरुको सम्पर्क विवरण

सि.नं. नामथर पद सम्पर्क नं.
शिवेन्द्र राउत  १ नं. वडा सचिव ९८६४११६००२
शिवेन्द्र राउत २ नं. वडा सचिव ९८६४११६००२
लिलामणि सुनार ३ नं. वडा सचिव ९८४७९७२९०९
वल बहादुर रोका मगर ४ नं. वडा सचिव ९८२२४०५६७६
वल बहादुर रोका मगर ५ नं. वडा सचिव ९८२२४०५६७६
उमाराम आचार्य ६ नं. वडा सचिव ९८४७९३०६००

          प्राविधिकहरुको सम्पर्क विवरण

सि.नं. नामथर पद सम्पर्क नं.
देविराम आचार्य असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर ९८६९४७२२९४, ९८०९५३०२५०
लिलामणि सुनार असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर ९८४७९७२९०९, ९८०९५९४६७७
वल बहादुर रोका मगर असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर ९८२२४०५६७६, 
शोभाराम उपाध्याय असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर ९८६८२८३७७३
उमाराम आचार्य असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर ९८४७९३०६००

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।