FAQs Complain Problems

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?

शिक्षकहरुलाई तालिमको व्यवस्था
23% (15 votes)
विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन
45% (29 votes)
अभिभावकहरुको सचेतना अभिवृद्धि
23% (15 votes)
सुधार गर्न कठिन छ
9% (6 votes)
Total votes: 65

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?