FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका,२०७५ ७५/७६ 15 Mar 2019 - 2:59pm PDF icon bipad.pdf
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ७५/७६ 19 Dec 2018 - 11:56am PDF icon कर्मचारी समायोजन २०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 19 Dec 2018 - 11:53am PDF icon नमुना कार्यविधि अपाङ्गता परिचयपत्र.pdf
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधाको सम्बन्धी ऐन, २०७५ ७५/७६ 8 Oct 2018 - 1:40pm PDF icon स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधाको सम्बन्धी ऐन, २०७५_1535267508.pdf
जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७५ ७५/७६ 5 Oct 2018 - 3:31pm PDF icon जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यिक्तगत घटना दर्ता गर्ने दोस्रो संशोधन नियमावली.pdf
विनियोजन ऐन-२०७५ ७५/७६ 10 Sep 2018 - 10:17am PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७५ तथा लागु भएको सम्बन्धमा । ७५/७६ 7 Sep 2018 - 2:43pm PDF icon लागु भएको.pdf, PDF icon सञ्चालन कार्यविधि.pdf
ऐरावती गाउँपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कर,शुल्क,दस्तुरहरुको विवरण तालिका । ७५/७६ 29 Aug 2018 - 4:57pm PDF icon ऐरावती गाउँपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कर,शुल्क,दस्तुरहरुको विवरण तालिका.pdf
घटना दर्ता सम्बन्धी ऐन नियमावली, निर्देशन तथा परिपत्र । ७५/७६ 25 Jul 2018 - 3:04pm PDF icon घटना दर्ता सम्बन्धी ऐन नियमावली, निर्देशन तथा परिपत्र.pdf
मार्गदर्शन ७४/७५ 22 Jun 2018 - 11:37am PDF icon मार्गदर्शन.pdf

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।