FAQs Complain Problems

गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सम्पर्क विवरण

सि.नं. नामथर पद ठेगाना मोवाईल नं.
अर्जुन सेन ओली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदाने गाउँपालिका, गुल्मी ९८५१११७५४८
भुप बहादुर के.सी लेखा अधिकृत घोराही उप-महानगरपालिका,दाङ्ग ९८४८१८३४७६
कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ सि.अ.हे.व. (अधिकृत छैठौ) मल्लरानी गाउँपालिका, प्यूठान ९८४७९८६६६२
दिपक के.सी सि.अ.हे.व. (अधिकृत छैठौ) ऐरावती गाउँपालिका, प्यूठान ९८४७८५६३८१
कुल बहादुर थापा श्रोत ब्यक्ति ऐरावती गाउँपालिका, प्यूठान ९८४७८५९४८५
बाल चन्द्र गुरुङ्ग सुचना प्रविधि अधिकृत राप्ती गाउँपालिका, दाङ्ग ९८४९२०७८९३
चन्द्र जि.सी ना.प्र.स्वा.प्रा ऐरावती गाउँपालिका, प्यूठान ९८१०९५०९५०
ज्योती कुमार श्रेष्ठ प्रा.स. घोराही उप-महानगरपालिका,दाङ्ग ९८४७४८३०३३
मोती आचार्य ना.प्रा.स. मल्लरानी गाउँपालिका, प्यूठान ९८४७८५६१२४
१० सरोज घर्ती ना.प्रा.स. मल्लरानी गाउँपालिका, प्यूठान ९८४०६५६२१७
११ प्रजापती ज्ञवाली सव. ईन्जिनियर ऐरावती गाउँपालिका, प्यूठान ९८५१०६६८५०
१२ श्रीधर भट्टराई वास संयोजक झिम्रुक गाउँपालिका, प्यूठान ९८४७९०१०७५
१३ महेन्द्र राउत वास सहजकर्ता ऐरावती गाउँपालिका, प्यूठान ९८४७८६६९८६
१४ विष्णु पौडेल असिष्टेन्ट सव. ईन्जिनियर मल्लरानी गाउँपालिका, प्यूठान ९८४७८५६९०८
१५ प्रकाश वि.क साहायक स्तर तृतीय सरुमारानी गाउँपालिका-३, प्यूठान ९८४४९७००९३
१६ राजु खड्का का.स. मदाने गाउँपालिका, गुल्मी ९८६६१९९२०६
१७ बसन्ता सुनार का.स. ऐरावती गाउँपालिका, प्यूठान ९८२२८३४१२६
         

Poll

ऐरावती गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।